Giải pháp chuyên sâu

Sau nhiều năm kinh nghiệp chúng tôi đã xây dựng và triển khai thành công các giải pháp về lĩnh vực anh ninh- kiểm soát – quản lý doanh nghiệp như sau: các giải pháp về quản lý khóa khách sạn, khóa căn hộ, khóa tủ đồ, nhà thông minh, chấm công mở rộng, kiểm soát ra vào…..